Berentei Általános Iskola

A Berentei Általános Iskola dolgozói

Igazgató
Gyenesné Kovács Enikő ált.isk.tanító,  közoktatás vez. szakvizsga

Igazgatóhelyettes
Üveges László  földrajz-biológi-erkölcstan szakos tanár, tanügyigazgatási, -pedagógiai szakmai ellenőrzési és  pedagógus minősítési szakértő

Iskolatitkár
Nagy Lajosné  

Pedagógusok

Antal Erzsébet Judit tanár földrajz-rajz szakos tanár
Bokor Tamás tanító ált.isk.tanító, könyvtár szakkollégium, informatikai hálózatirendszer-telepítő (CISCO CCNA 4 sem.), rendszerinformatikus
Murvainé Horváth Viktória tanító ált.isk.tanító,  informatika műveltségi terület
Grega Ágnes tanár tanító-angol nyelvtanár
Hódosi Péter tanár matematika fizika szakos tanár, egyetemi diploma, információ és számítástechnikai technikus
Jávori Mária tanár magyar nyelv és irodalom tanár
Ködmön Éva tanár testnevelő szakos tanár, röplabda edző, akrobatikus rock 'n roll szakedző   
Mencsik Gyula tanár ált.isk.tanító, testnevelés szakkollégium, okleveles pedagógia tanár, labdarúgó sportoktató
Ölveczki Gyula tanár ált.isk.tanító, történelem tanár
Mezey Emese
tanító ált.isk.tanító, népművelés szakkollégium
Samu Ágnes tanár ének-zene- népzenetanár, közoktatás vezető
Vajszné Hankó Zsófia tanító ált.isk.tanító, ének szakkollégium


Hitoktatók

Bóna Judit
Korom Ádám